OCEANIA

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.

nova zelanda

El nom d'Oceania prové del fet que, a diferència d'altres continents, aquest es composa principalment de les terres emergides del Pacífic i dels mars adjacents.

Està banyada pels oceans Índic, glaciar Antàrtic i Pacífic, i separada d'Àsia pels mars de Timor i d'Arafura, amb un total de 25.760 km de costes. Oceania és el continent més sec del planeta, el menys poblat, el més pla, el que té els terrenys més antics i, també, els menys fèrtils.

Copyright ® 2010 Taller de viatges
Totes les rutes que Taller de viatges mostra a la seva web poden patir variacions des de que són publicades.
Demanem disculpes en cas d’haver qualsevol error u omissió en la informació que proporcionem a través d’aquest site.