VIETNAM I CAMBODJA:

Vietnam té una extensió d'uns 331.688 km² (lleugerament més petit que Alemanya). El sistema topogràfic consisteix de pujols i muntanyes densament poblades d'arbres, cobrint un 20% del territori. Un 40% del territori és muntanyenc i els boscos ocupen un 75%. La Muntanya de Fan Si Pa és la més alta de Vietnam (3143 m). El clima és tropical i monsónic; la humitat és d'un 84% en mitjana durant l'any. La precipitació anual varia entre 1200 i 3000 mm, i les temperatures oscil·len entre 5 °C i 37 °C.

L'any 2008, el Vietnam tenia una població de 86.116.560 habitantss; la densitat de població d'aquell mateix any era de 261.3 hab/km². L'idioma oficial és el vietnamita, però també són comuns el xinès, el francès, l'anglès (es troba en expansió) i nombroses llengües de les tribus de les muntanyes. L'esperança de vida és de 72 anys. El 94,3% de la població està alfabetitzada. La mitjana de fills per dona és d'1,89, un dels més baixos del sud-est asiàtic

L'ètnia Kihn representa el 87 per cent de la població i és la principal ètnia habitant de les ciutat i de les terres planes, deixat a la resta dels grup el predomini de les àrees muntanyoses.

El cinquanta per cent dels que viuen al país tenen menys de vint-i-cinc anys i l'edat mitjana de la població és de 26,9 anys.

Curiositats
Copyright ® 2010 Taller de viatges
Totes les rutes que Taller de viatges mostra a la seva web poden patir variacions des de que són publicades.
Demanem disculpes en cas d’haver qualsevol error u omissió en la informació que proporcionem a través d’aquest site.