AUSTRÀLIA

A més de la seva cultura hegemónicament occidental, la visita a Austràlia representa endinsar-se en paisatges i costums de viure que tenen a veure amb els Europeus.Descomunals dimensions, naturalesa singular, animals, vegetació, població rural...

Sense cap dubte, Austràlia és un lloc únic. Tan la se va vegetació com la fauna no existeixen en cap altre part del planeta, i cada dia es decobreixen noves especies alhora que alguna s'extigeix per sempre. Per aquest motiu es transmet la sencació de que, a l'illa, el món encara no està acabat.Pot ser, per això, és encara una terra d'esperança i oportunitats.

Copyright ® 2010 Taller de viatges
Totes les rutes que Taller de viatges mostra a la seva web poden patir variacions des de que són publicades.
Demanem disculpes en cas d’haver qualsevol error u omissió en la informació que proporcionem a través d’aquest site.