CONDICIONS GENERALS IMATGES

Les persones usuàries d'aquest servei gratuït accepten, amb l'enviament de les seves imatges, les següents condicions:

L'album de fotos és una secció del web de Taller de Viatges en el que es publiquen imatges facilitades pels viatgers. Aquestes imatges poden ser enviades a l'adreça info@tallerdeviatges.com

Taller de Viatges es reserva el dret d'utilitzar i reproduir les imatges en qualsevol suport que consideri oportú i sense limitació de temps.

Taller de Viatges no es fa responsable ni tant sols de forma subsidiària de l'ús que del servei puguin fer altres persones i, per tant, les imatges que resultin publicades són susceptibles de ser reproduïdes i utilitzades per altres persones alienes a Taller de Viatges. En aquest sentint Taller de Viatges no es fa responsable de l'ús fraudulent que es faci d'aquestes imatges.

Taller de Viatges no pot controlar si les persones que apareixen en les imatges han donat el seu consentiment per aparèixer en el web, per això posa a l'abast de les persones l'adreça de contacte que apareix a l'Avís legal per tal que puguin sol·licitar la seva retirada de la secció en que apareguin.

En les imatges enviades per les persones que utilitzen aquest servei poden aparèixer persones i empreses. Les persones que envien les imatges es consideren les autores de les imatges i per tant úniques responsables del seu contingut a efectes d'obtenció del consentiment de qui apareix en les imatges. Taller de Viatges no es fa responsable de les possibles reclamacions per drets d'imatge.

No obstant si això si alguna imatge es considera improcedent per algun usuari/a del web, es pot adreçar a Taller de Viatges per sol·licitar la seva enretirada del web. Taller de Viatges escull entre les imatges rebudes aquelles més representatives dels seus viatges atenent a criteris artístics i/o de contingut i es reserva el dret d'incloure o retirar les imatges del seu web en qualsevol moment.

Copyright ® 2010 Taller de viatges
Totes les rutes que Taller de viatges mostra a la seva web poden patir variacions des de que són publicades.
Demanem disculpes en cas d’haver qualsevol error u omissió en la informació que proporcionem a través d’aquest site.