SENEGAL

El Senegal té una gran varietat de grups ètnics. El francès és la llengua oficial però només és utilitzada de forma corrent per una minoria. Els wòlofs representen el 43% de la població, seguits pels fulani o peul (24%), serer (15%), jola (4%), mandinga (3%), al costat d'altres petites comunitats. Uns 50.000 europeus, majoritàriament francesos, resideixen al país, juntament amb una minoria libanesa, en les ciutats.

El 94% dels senegalesos són musulmans, sent els animistes només un 1%. El 30% de la població és urbana. La part oriental del país és gairebé deserta.

El Senegal es va unir amb Gàmbia per a formar la confederació nominal de Senegàmbia en 1982. Malgrat això, la integració concebuda dels dos països mai no es va portar a terme i la unió va ser dissolta en 1989. Malgrat les converses de pau, un grup separatista en la regió del sud, la Casamance, ha topat esporàdicament amb les forces del govern des de 1982. El Senegal té una llarga història de participacions en la pacificació internacional.

Curiositats
Copyright ® 2010 Taller de viatges
Totes les rutes que Taller de viatges mostra a la seva web poden patir variacions des de que són publicades.
Demanem disculpes en cas d’haver qualsevol error u omissió en la informació que proporcionem a través d’aquest site.